Danh sách sự kiện đang chờ duyệt


Ngày đăng ký Phòng Người mượn Thời gian mượn Thời gian trả Lý do mượn Tình trạng
10:24:10 - 06/11/2020 Tư vấn trực tuyến, talkshow Nguyễn Hồng Nhung 08:00 - 31/12/2020 11:15 - 31/12/2020 Quay Utex môn XSTK Chờ duyệt
13:10:16 - 17/11/2020 Quay bài giảng UTEx Lê Thị Mai Trang 13:00 - 28/12/2020 17:30 - 28/12/2020 Quay xstk Chờ duyệt
18:52:59 - 19/11/2020 Quay bài giảng UTEx Nguyễn Hồng Nhung 10:00 - 28/12/2020 12:00 - 28/12/2020 Thu âm môn XSTK Chờ duyệt
10:22:48 - 06/11/2020 Tư vấn trực tuyến, talkshow Nguyễn Hồng Nhung 08:00 - 24/12/2020 11:15 - 24/12/2020 Quay Utex Môn XSTK Chờ duyệt
13:09:29 - 17/11/2020 Quay bài giảng UTEx Lê Thị Mai Trang 13:00 - 21/12/2020 17:30 - 21/12/2020 Quay bài giảng xstk Chờ duyệt
18:51:43 - 19/11/2020 Quay bài giảng UTEx Nguyễn Hồng Nhung 10:00 - 21/12/2020 12:00 - 21/12/2020 Thu âm môn XSTK Chờ duyệt
10:21:21 - 06/11/2020 Tư vấn trực tuyến, talkshow Nguyễn Hồng Nhung 08:00 - 17/12/2020 11:15 - 17/12/2020 Quay Utex Môn XSTK Chờ duyệt
17:07:30 - 28/11/2020 Quay bài giảng UTEx Nguyễn Hồng Nhung 13:00 - 15/12/2020 17:00 - 15/12/2020 Quay Utex XSTK Chờ duyệt
08:33:56 - 26/11/2020 Tư vấn trực tuyến, talkshow Nguyễn Thị Tuyết Nga 08:30 - 15/12/2020 11:30 - 15/12/2020 Quay bài giảng PLDC (UTEX) Chờ duyệt
13:08:34 - 17/11/2020 Tư vấn trực tuyến, talkshow Lê Thị Mai Trang 13:30 - 14/12/2020 17:30 - 14/12/2020 Quay xstk Chờ duyệt
18:46:59 - 19/11/2020 Quay bài giảng UTEx Nguyễn Hồng Nhung 10:00 - 14/12/2020 12:00 - 14/12/2020 Thu âm môn XSTK Chờ duyệt
18:18:13 - 26/11/2020 Tư vấn trực tuyến, talkshow Nguyễn Thị Mỹ Lệ 20:00 - 11/12/2020 23:30 - 11/12/2020 Quay bài giảng Vật lý 1 Chờ duyệt
22:54:47 - 13/11/2020 Quay bài giảng UTEx Hoàng Nguyên Lý 14:00 - 11/12/2020 17:00 - 11/12/2020 Quay BG Toán 3 Chờ duyệt
22:05:56 - 28/11/2020 Tư vấn trực tuyến, talkshow Nguyễn Thị Trúc Đào 14:00 - 11/12/2020 16:00 - 11/12/2020 Quay BG UTEx Vẽ Mỹ thuật cơ bản Chờ duyệt
10:54:04 - 14/11/2020 Tư vấn trực tuyến, talkshow Tạ Vũ Thục Anh 08:00 - 11/12/2020 11:01 - 11/12/2020 Tổ chức Livestream Đối thoại sinh viên Khoa CNM&TT HKI năm học 2020 - 2021 Chờ duyệt
10:18:54 - 06/11/2020 Tư vấn trực tuyến, talkshow Nguyễn Hồng Nhung 08:00 - 10/12/2020 11:15 - 10/12/2020 Quay Utex Môn XSTK Chờ duyệt
18:16:47 - 26/11/2020 Tư vấn trực tuyến, talkshow Nguyễn Thị Mỹ Lệ 09:00 - 09/12/2020 11:30 - 09/12/2020 Quay bài giảng Vật lý 1 Chờ duyệt
17:04:45 - 28/11/2020 Quay bài giảng UTEx Nguyễn Hồng Nhung 13:00 - 08/12/2020 17:00 - 08/12/2020 Quay Utex XSTK Chờ duyệt
08:32:10 - 26/11/2020 Tư vấn trực tuyến, talkshow Nguyễn Thị Tuyết Nga 08:30 - 08/12/2020 11:30 - 08/12/2020 Quay bài giảng Pháp luật đại cương (UTEX) Chờ duyệt
13:07:16 - 17/11/2020 Quay bài giảng UTEx Lê Thị Mai Trang 13:30 - 07/12/2020 17:30 - 07/12/2020 Quay BG xstk Chờ duyệt
00:34:42 - 21/11/2020 Tư vấn trực tuyến, talkshow Trịnh Thị Mai Linh 13:00 - 07/12/2020 16:00 - 07/12/2020 Quay UTEx Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Chờ duyệt
18:50:00 - 19/11/2020 Quay bài giảng UTEx Nguyễn Hồng Nhung 10:00 - 07/12/2020 12:00 - 07/12/2020 Thu âm môn XSTK Chờ duyệt
22:04:22 - 28/11/2020 Tư vấn trực tuyến, talkshow Nguyễn Thị Trúc Đào 08:00 - 07/12/2020 10:30 - 07/12/2020 Quay BG UTEx Vẽ Mỹ Thuật cơ bản Chờ duyệt
22:50:31 - 13/11/2020 Quay bài giảng UTEx Hoàng Nguyên Lý 14:00 - 04/12/2020 17:00 - 04/12/2020 Quay BG toán 3 Chờ duyệt
18:15:19 - 26/11/2020 Quay bài giảng UTEx Nguyễn Thị Mỹ Lệ 08:00 - 04/12/2020 11:30 - 04/12/2020 Quay bài giảng Vật lý 1 Chờ duyệt
00:28:40 - 21/11/2020 Tư vấn trực tuyến, talkshow Trịnh Thị Mai Linh 13:00 - 03/12/2020 16:00 - 03/12/2020 Quay bài giảng UTEx Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Chờ duyệt
15:39:51 - 08/11/2020 Tư vấn trực tuyến, talkshow Nguyễn Thị Như Thúy 15:39 - 01/12/2020 15:40 - 01/12/2020 Quay khóa học Mooc từ 9AM-15PM nhập môn XHH Chờ duyệt
13:05:29 - 17/11/2020 Quay bài giảng UTEx Lê Thị Mai Trang 13:30 - 30/11/2020 17:30 - 30/11/2020 Quay môn xstk Chờ duyệt
13:01:30 - 17/11/2020 Quay bài giảng UTEx Lê Thị Mai Trang 20:00 - 28/11/2020 23:30 - 28/11/2020 Quay bài giang xstk Chờ duyệt
14:53:54 - 13/11/2020 Hậu kỳ UTEx Phạm Thị Hoàn 12:30 - 28/11/2020 16:00 - 28/11/2020 Sửa hậu kỳ _ 0972209396 Chờ duyệt
18:32:18 - 19/11/2020 Quay bài giảng UTEx Nguyễn Hồng Nhung 08:30 - 28/11/2020 11:30 - 28/11/2020 Quay Utex môn XSTK Chờ duyệt
14:51:45 - 13/11/2020 Quay bài giảng UTEx Phạm Thị Hoàn 08:30 - 27/11/2020 16:00 - 27/11/2020 Quay bài giảng _0972209396 Chờ duyệt
19:59:14 - 23/11/2020 Khác... Phạm Thị Hoàn 15:00 - 26/11/2020 17:00 - 26/11/2020 Ghi âm bài giảng pttp Chờ duyệt
10:16:00 - 06/11/2020 Tư vấn trực tuyến, talkshow Nguyễn Hồng Nhung 08:00 - 26/11/2020 11:15 - 26/11/2020 Quay Utex môn XSTK Chờ duyệt
10:16:25 - 09/11/2020 Tư vấn trực tuyến, talkshow Trịnh Thị Mai Linh 13:00 - 24/11/2020 16:00 - 24/11/2020 Quay bai giang UTEx Môn Lịch Sử Đảng Cộng sản Việt Nam Chờ duyệt
18:36:55 - 19/11/2020 Quay bài giảng UTEx Nguyễn Hồng Nhung 10:00 - 24/11/2020 12:00 - 24/11/2020 Quay UTex môn XSTK Chờ duyệt
Hiển thị 29-35 (of 36)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6« Trước · Sau »