HCM UNIVERSITY OF TECHNOLOGY & EDUCATION / PRESS AND MEDIA OFFICE

    « PreviousTháng Giêng 2021Next »    
Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
28
Từ: 08:00 - 10:00
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Trúc Đào
Từ: 10:00 - 12:00
Quay bài giảng UTEx
Nguyễn Hồng Nhung
Từ: 13:00 - 17:30
Quay bài giảng UTEx
Lê Thị Mai Trang
Từ: 14:00 - 16:30
Quay bài giảng UTEx
Nguyễn Thị Thanh Bạch
29
Từ: 08:00 - 11:30
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Quyết
Từ: 13:00 - 17:00
Quay bài giảng UTEx
Nguyễn Hồng Nhung
30
Từ: 08:00 - 11:30
Quay bài giảng UTEx
Võ Đức Dũng
Từ: 13:30 - 16:30
Quay bài giảng UTEx
Nguyễn Thị Thanh Bạch
31
Từ: 08:00 - 11:15
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Hồng Nhung
Từ: 11:00 - 17:00
Khác...
Phan Thanh Nhi
1
Tết Dương lịch
2
Từ: 08:00 - 17:00
Quay bài giảng UTEx
Nguyễn Hồng Nhung
3
4
Từ: 08:00 - 11:30
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Trần Đông Cal
Từ: 13:00 - 16:30
Quay bài giảng UTEx
Lê Thị Thanh Hoàng
Từ: 14:00 - 17:00
Hậu kì UTEx
Nguyễn Thị Trúc Đào
5
Từ: 08:00 - 11:30
Quay bài giảng UTEx
Nguyễn Thị Tuyết Nga
Từ: 13:00 - 17:00
Quay bài giảng UTEx
Nguyễn Hồng Nhung
6
Từ: 07:30 - 17:00
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Quyết
7
Từ: 08:00 - 11:30
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Từ: 13:00 - 17:00
Quay bài giảng UTEx
Nguyễn Hồng Nhung
Từ: 13:30 - 17:00
Hậu kì UTEx
Nguyễn Thị Trúc Đào
8
Từ: 07:30 - 17:00
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Quyết
Từ: 08:00 - 11:30
Hậu kì UTEx
Hoàng Nguyên Lý
9
Từ: 08:00 - 17:00
Quay bài giảng UTEx
Nguyễn Hồng Nhung
10
11
Từ: 08:00 - 17:00
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Quyết
12
Từ: 08:30 - 11:30
Quay bài giảng UTEx
Nguyễn Thị Tuyết Nga
Từ: 14:00 - 17:00
Quay bài giảng UTEx
Nguyễn Thị Trúc Đào
13
Từ: 08:00 - 16:00
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Như Thúy
14
Từ: 08:00 - 11:30
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Như Thúy
Từ: 13:00 - 17:00
Quay bài giảng UTEx
Lê Thị Mai Trang
Từ: 13:30 - 16:31
Hậu kì UTEx
Nguyễn Thị Trúc Đào
15
Từ: 08:00 - 11:30
Quay bài giảng UTEx
Phan Thanh Nhi
Từ: 14:00 - 17:00
Quay bài giảng UTEx
Nguyễn Thị Trúc Đào
16
Từ: 08:30 - 11:30
Quay bài giảng UTEx
Hoàng Nguyên Lý
Từ: 14:00 - 17:00
Quay bài giảng UTEx
Nguyễn Thị Trúc Đào
17
18
Từ: 08:30 - 11:30
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Tuyết Nga
Từ: 13:30 - 16:30
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Quyết
19
Từ: 08:30 - 11:30
Khác...
Nguyễn Hồng Nhung
Từ: 08:30 - 16:00
Quay bài giảng UTEx
Hoàng Nguyên Lý
20
Từ: 08:30 - 11:31
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Tuyết Nga
Từ: 12:30 - 16:00
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Như Thúy
Từ: 14:00 - 17:00
Khác...
Phòng Truyền Thông
Từ: 19:00 - 19:00
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Đỗ Thị Hồng Yến
21
Từ: 08:30 - 16:00
Quay bài giảng UTEx
Hoàng Nguyên Lý
Từ: 19:00 - 20:30
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Nhung
22
Từ: 07:53 - 11:30
Quay bài giảng UTEx
Nguyễn Thị Tuyết Nga
Từ: 13:30 - 16:30
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Lê Thị Thanh Hải
Từ: 13:30 - 16:30
Khác...
Nguyễn Thị Trúc Đào
Từ: 19:00 - 21:01
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Phan Gia Anh Vũ
23
Từ: 08:30 - 11:30
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Như Thúy
Từ: 14:00 - 18:00
Khác...
Phòng Truyền Thông
24
Từ: 07:00 - 11:00
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Trần Đông Cal
Từ: 16:00 - 21:30
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Trần Đông Cal
25
Từ: 08:30 - 11:30
Quay bài giảng UTEx
Nguyễn Thị Tuyết Nga
Từ: 13:30 - 16:30
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Quyết
Từ: 19:00 - 20:30
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Nhung
26
Từ: 09:00 - 16:00
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Lê Thị Thanh Hải
Từ: 19:00 - 20:00
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Đặng Tấn Tín
27
Từ: 08:00 - 17:00
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Quyết
Từ: 18:00 - 20:30
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Trịnh Khánh Sơn
28
Từ: 09:00 - 16:00
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Lê Thị Thanh Hải
Từ: 20:00 - 21:30
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thới
29
Từ: 08:30 - 11:30
Quay bài giảng UTEx
Hoàng Nguyên Lý
Từ: 08:30 - 11:30
Thu âm bài giảng
Nguyễn Hồng Nhung
Từ: 12:30 - 16:00
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Như Thúy
Từ: 19:00 - 21:00
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Trần Công Tú
30
Từ: 08:00 - 16:00
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Thị Như Thúy
Từ: 18:30 - 21:00
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Lê Minh Nhựt
31
12
Từ: 19:00 - 21:01
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Long Giang
3
Từ: 19:00 - 21:00
Tư vấn trực tuyến, talkshow
Nguyễn Tuấn Anh
4567